Propertyimpact Executive improvement en restructuring services

Uw onafhankelijke professionele partner

Propertyimpact biedt een uitgebreid pakket aan diensten voor:

Beleggers

Verkopen of kopen?

Deze vraag houdt veel institutionele- en particuliere beleggers bezig. Of u in dat kader nu verkoper of koper bent. Door de grote differentiatie aan beschikbare vastgoed objecten en/of portefeuilles in samenhang met de daarbij behorende prijs bent u gebaat bij een goed beeld van uw specifieke mogelijkheden.

Propertyimpact geeft u in een dergelijke situatie een onafhankelijk, professioneel en adequaat inzicht in, of uit zicht op de vraagstukken die u bezighouden. Gebruikmakend van onze kennis, onze ervaring, ons netwerk en ons zicht op actieve partijen in de markt. Daarbij rekeninghoudend met alle voorliggende mogelijkheden van aankoop en (her-) ontwikkeling tot aan financiële reconstructie en/of vervreemding.
Wij zijn gericht op een strategie tot verbetering en/of behoud van de waarde van het betrokken vastgoed.

Propertyimpact is uw betrokken partner bij strategieën tot optimalisatie, aan- en verkoop en dealmaking brengt vastgoed weer in beweging.

Eigenaren

Wat doe ik met mijn vastgoed en grondposities?

Veel eigenaren liggen er wakker van, of het nu komt door het wegvallen van de afzet of als gevolg van gewijzigd overheidsbeleid, u zit er mee. Of u nu bijvoorbeeld een bouw-en/of vastgoedbedrijf bent of een zorginstelling ieder van u maakt daarbij zijn specifieke afweging. De oplossingen kunnen daarbij legio zijn. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor verkoop al dan niet met terughuren, alternatieve exploitatie of herstructurering. Propertyimpact kan U helpen met een onafhankelijk, professioneel en adequaat inzicht in of uit zich op een voor uw situatie toegesneden strategie voor het betrokken vastgoed gericht op waardecreatie en/of behoud. Wij kunnen desgewenst leiding geven aan de uitvoering ervan.

Propertyimpact is uw betrokken partner bij strategieën tot optimalisatie, reconstructie, verkoop en dealmaking brengt vastgoed weer in beweging.

Geldverstrekkers

Zekerheden zijn geen zekerheden meer!

Of het nu gaat om de beschikbaarheid van middelen en/of de waarde van een onderpand. Voor u als geldverstrekker is inzicht in de mogelijkheden van het betrokken vastgoed en/of ontwikkeling essentieel voor uw besluit tot het verstrekken, of het opeisen van een financiering. Een toegesneden professionele visie op het voorliggende vastgoedvraagstuk gericht op waardecreatie en/of behoud is dan geen overbodige luxe. Een visie die rekeninghoudt met alle voorliggende mogelijkheden van aankoop, (her-)ontwikkeling en (af)bouw tot aan financiële reconstructie en/of vervreemding. Desgewenst ondersteunen en vertegenwoordigen wij u bij reconstructie- en/of recoverytrajecten.

Propertyimpact uw betrokken partner voor executive improvement en restructuring service brengt vastgoed weer in beweging.

Curatoren en adviseurs

Wie, wat, waarde?

Als gevolg van het wegvallen van huurders en kopers voor vastgoed en de daaruit voortkomende problemen met het nakomen van financiële verplichtingen ontstaan er de nodige insolvencytrajecten die afhankelijk van de geldverstrekker zo mogelijk leiden tot restructuring en in het uiterste geval tot recovery. De curator en andere betrokken adviseurs zijn over het algemeen niet toegerust voor een inhoudelijke beoordeling van de mogelijkheden voor het betrokken vastgoed.

Dan is het goed om terug te kunnen vallen op de expertise en werkwijze van Propertyimpact. Als onafhankelijke adviseur denken wij onbevooroordeeld en oplossingsgericht, nuchter en met verstand strategisch met u mee over de voorliggende situatie. Wij zoeken het juiste afzetkanaal op basis van de werkelijke mogelijkheden van het betrokken vastgoed. Leidend tot de maximale waarde bij uw uitgangspunten en waarmee uw vraag adequaat beantwoord wordt.

Propertyimpact is uw betrokken partner bij reconstructie en recovering brengt vastgoed weer in beweging.

(Semi-)Overheid en instellingen

Optimale inzet van vastgoed en grondposities?

Velen in overheidsland en aanverwante instellingen zetten vraagtekens bij de omvang van het in bezit zijnde vastgoed en grondposities nu de uitgifte c.q. realisatie ervan stagneert en financiering en regelgeving steeds grotere bezwaren opleveren. Een soortgelijk probleem doet zich voor bij instellingen in zorg en onderwijs waar door het wegvallen van budgetten de opbrengst en de kosten die verband houden met het in gebruik zijnde vastgoed niet meer dekkend zijn. Om inzicht te krijgen in uw mogelijkheden tot optimalisatie kan een onafhankelijk, professioneel en adequaat advies u inzicht in of uitzicht geven op een voor uw situatie toegesneden strategie. Om te komen tot een gericht beleid tot verbetering van de waarde van het betrokken vastgoed, gebruikmakend van onze kennis, onze ervaring, ons netwerk. Daarbij rekeninghoudend met diverse mogelijkheden als optimalisatie, revitalisering en/of vervreemding. Waarbij wij desgewenst met ons inzicht in de actieve partijen in de markt leiding kunnen geven aan de uitvoering ervan.

Propertyimpact is uw betrokken partner bij strategieën tot optimalisatie, aan- en verkoop en dealmaking brengt vastgoed weer in beweging.

Corporaties

Commercieel en maatschappelijk vastgoed?

Veel corporaties hebben in het afgelopen decennium hun portefeuille zien groeien met commercieel- en maatschappelijk vastgoedprojecten die in de huidige situatie niet meer passen in de portefeuille. Dit naast de omvangrijke portefeuille aan herontwikkel- en ontwikkelposities die wachten op realisatie. Nu, als gevolg van gewijzigde regelgeving en moeizame financiering de ontwikkeling en realisatie stagneert is hulp gewenst. Propertyimpact kan met een onafhankelijk, professioneel en adequaat opgesteld strategisch advies u helpen om inzicht te krijgen in uw mogelijkheden tot het vrijspelen van financiële middelen.
Waarbij wij desgewenst met ons inzicht in de actieve partijen in de markt leiding kunnen geven aan de uitvoering van dit dispositiebeleid.

Propertyimpact is uw betrokken partner bij strategie, dispositie en dealmaking brengt vastgoed weer in beweging.

Propertyimpact brengt vastgoed weer in beweging.

Comments are closed.

back to top