Propertyimpact Executive improvement en restructuring services

Onze ervaring is dat over het algemeen een organisatie onbewust haar eigen mogelijkheden inperkt en daarmee de kans op waardecreatie veelal onbenut laat. Een dergelijke situatie kan het gevolg zijn van de omstandigheden in de markt, het ontbreken van de juiste mensen op de juiste plaats, gebrek aan kennis etc. Met als gevolg dat er niet meer over schuttingen heen gekeken wordt en dat vragen niet meer worden gesteld en initiatieven niet meer worden genomen. Kortom, nieuwe uitdagingen moeten het doen met oude strategieën. Propertyimpact is er om dergelijke situaties te doorbreken en zo nieuwe waarde te creëren voor nu en/of in de toekomst. Daarbij staat het betrokken vastgoed centraal. Door middel van een object gerichte integrale strategie is er ondanks de niet florissante marktomstandigheden een grotere kans op een oplossing.
Met als key-driver voor het succes: elk object haar eigen integrale strategie! Waarbij door een continue betrokkenheid bij elke stap de uitvoering van de strategie gewaarborgd wordt. Van object naar asset en vandaar van koper en contract. Op deze wijze vonden bijvoorbeeld in verband met een noodzakelijke balansverkorting meer dan 20 objecten klein en groot met een waarde van meer dan 200 miljoen euro hun weg naar nieuwe gebruikers en eigenaren en werd erger voorkomen. Zo ook bij de reconstructie van het programma van een integrale ontwikkeling die door de tijd achterhaald bleek en waar herdefiniëring leidde tot een passend programma waardoor alle betrokken functies voorspoedig hun weg naar de markt vonden en dat leidde tot waardegroei.

Wilt u meer weten over hoe Propertyimpact uw vastgoed weer in beweging kan brengen?
Wij informeren u gaarne in een goed gesprek.

Comments are closed.

back to top